Oddiel mládeže / Sústredenia

Pre oddiel mládeže organizujeme rôzne sústredenia a tábory:

 Počas školského roku:

-          Veľkonočné sústredenie na Malom Dunaji

-          mini-sústredenia na Malom Dunaji

Počas letných prázdnin:

-          tradičné Sústredenie na Malom Dunaji - SUMADU

-          sústredenie na Zemníku a v lodenici v Bratislave

Počas zimných prázdnin:

-          sústredenie na lyžiach, zamerané hlavne na bežky (Skalka pri Kremnici)

Počas jarných  prázdnin:

-          sústredenie na snehu (na Skalke alebo aj v Rakúsku)

 

Uskutočnené akcie v roku 2017:

SUMADU 2017 2.letný prázdninový tábor

ZEMNÍK 2017 1.letný prázdninový tábor

VRÁTNA 2017 jarno-prázdninový zimný tábor

SUSKA 2017 zimný tábor / sústredenie