Kto sme / Vodácky klub

Vodácky klub DUNAJKLUB má 77 rokov a stále veľa záujemcov. Čo sa dá zažiť tam, na pravom brehu Dunaja?

Predovšetkým boj s vodným živlom na splavoch po prúde alebo na výjazdoch proti prúdu.

Ďalej veľa iných športov, beh, plávanie, plážový aj klasický volebal, futbal, stolný tenis, posilňovňa. Celoročný pohyb aj v zime na snehu.

Jadrom vodáckej rodiny je celoživotné priateľstvo, mať možnosť hocikedy tam zájsť, prehodiť pár slov, či si spolu zatáboriť alebo sa odvážiť na neďaleký vodný kanál. 
Bohatý program je najlepšou prevenciou negatívnych javov.

Skúsený tréner vedie mládežnícky oddiel vodných športov - kanoistiky. V poslednom čase trávi v lodenici asi desať batoliat s rodičmi svoje šťastné chvíle, poznávajúc druhých ľudí v bezpečnom a hygienickom prostredí, s množstvom rôznych hračiek.

DUNAJKLUB je centrom pozitívneho a zaujímavého života v kolektíve.

Ivan Štúr, Apríl 2010

Zivot v Lodenici

Na vodu

Na vode