Kto sme / História lodenice Dunajklubu

Svoje 80. výročie oslávil vodácky klub Dunajklub v máji 2013.

Pôvodná lodenica sa nachádzala v priestore petržalského Lida. V dôsledku okupácie Petržalky Nemcami bola činnosť klubu v roku 1938 pozastavená.Lodenica, ktora jedina vezu mala, na Viedenskej ceste

Po skončení 2.svetovej vojny Dunajklub opäť ožil, tentoraz v priestoroch dnes už neexistujúcej lodenice na  Viedenskej ceste, nad prístaviskom propelera. V roku 1948, v rámci zjednocovania telovýchovy, prešiel klub pod správu Sokol NV Bratislava, o tri roku neskôr sa z neho stal vodácky oddiel TJ Spartak Kablo. Osudným sa stal pre lodenicu rok 1966, kedy bolo rozhodnuté o výstavbe nového mosta cez Dunaj v miestach, kde stála jej budova.

V tomto období sa dočasným hniezdočkom pre členov stala lodenica Aušpic na Viedenskej ceste. Súčasná lodenica bola dokončená v roku 1970, kedy vodácky oddiel prešiel pod TJ Spartak VÚKI.

Od 1.1.1984 patril pod TJ Kamzík Bratislava, ako oddiel vodnej turistiky a oddiel rýchlostnej kanoistiky. Od roku 1995 funguje vodácky klub ako samostatné občianske združenie Dunajklub Kamzík.

Priprava na splav

 

 

Pred šesťdesiatimi rokmi

Pred šesťdesiatimi rokmi ešte šumel Dunaj rozkladaným zvukom po dne valiaceho sa štrku. Na brehoch boli zabudované rybárske siete a do Štúrova sa dalo splaviť bez prenášania. Iba na Devín sme po vode nesmeli, to bolo pohraničné pásmo. Parníky mali vlečné člny na lanách za sebou a pri ceste dole prúdom nemohli brzdiť. Lodenica bola v starej, historickej budove s vežou. Dnes na jej mieste stojí veža Nového mosta.

Na ostrove kormoránov hniezdilo veľa vtákov a pri brehu tiahli kŕdle najmenších rýb. Lužné lesy, s bludiskami dunajských ramien, sa na jeseň ozývali ručaním jeleňov. Bol to iný svet, obkolesený ostnatým drôtom. Len Dunaj ešte tečie, ale už nešumí.

 

Napísal pre našu novú web stránku v apríli roku 2010 prof. Ivan Štúr, dlhoročný predseda Dunajklubu.

Ivko Štúr opustil nás aj svoj milovaný Dunaj po 82 aktívnych a radostných rokoch začiatkom decembra 2015.