Naše aktivity / Využívanie miestností v lodenici

Prehľad obsadenia spoločenskej miestnosti VK a posilňovne MK

Obdobie: Zimná sezóna 2022/2023

  7:00  8:00  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22  
Pon
delok 
  Otužilci2           Ind.pos.

OM-ind.

   Sokoli    PS
    VK
MK
Uto
rok 

M40+

          Ind. posil.
Odd. Mládeže                   VK
MK
Stre
da 
  Otužilci                  Ind. posil.
Odd. Mládeže                        VK
MK
Štvr
tok 
  Otužilci2      Odd. Mlád.   Sokoli              VK
MK
Pia
tok 

M40+

                 
        VK
Individuálne posilňovanie   MK
So
bota 
  Otužilci Oddiel Mládeže
        Ind. posil.
            VK
MK
Ne
deľa
                    Ind. posil.            VK
Ind. posil. MK
   7   8       9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22  

 

Legenda:   Zodpovedný člen
Sokoli = Cvičenie, Kalenetika, Posilňovanie  J. Mašinda
 OM, O. Mládeže  = Tréning Oddielu Mládeže DKB  M. Fiedler
 (DKB) Ind. posil.  = Individuálne posilňovanie členov DKB    individuálne
Otužilci = Otužilci  J. Keleši 
Otužilci2  = Otužilci, 2. skupina   P. Zázik
PS = Vyhradené pre členov OVT PS  Holásek, PS
Masters40+ = Ranné cvičenie  K. Kleibl, M. Fiedler  
VK = Veľká klubovňa 
MK = Malá klubovňa 

 

(aktualizované 10.10.2022)