Oddiel mládeže / 2 percentá z dane

 

 

Oddiel mladeze na sustredeni na Malom DunajiVodácky klub Dunajklub Kamzík Bratislava, o.z.
je aj v roku 2024 zaregistrovaný medzi prijímateľmi
2% z dane z príjmu (za zdaňovacie obdobie 2023).

 

Činnosť klubu sa zameriava na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

 

Prijaté finančné prostriedky z "dvoch precent" sa využívajú na činnosť mládeže a detí:

pravidelná športová činnosť, nákup materiálu, organizovanie sústredení, pretekov atď.

 

Pokiaľ sa rozhodnete poukázať svoj podiel z dane z príjmu nášmu klubu, do príslušných koloniek uveďte *:

IČO:  31 75 33 02   ( / SID – neuvádza sa)

Právna forma:  Občianske združenie

Meno:   Dunajklub Kamzík Bratislava

Sídlo-ulica:  Klokočova     Orientačné číslo:  1

PSČ:  851 01     Obec:  Bratislava

Oddiel mladeze na sustredeni na zakladni

 

*/ Stručný postup:
Zamestnanec 
(1.) požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň a následne o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
(2.) TU si môžete stiahnuť tlačivo - "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" s predvyplnenými údajmi na Dunajklub; treba doplniť vlastné údaje (č. 01 až 14, dátum a podpis). Súčasťou je aj "Potvrdenie".

(3.) Oba doklady (teda Potvrdenie a Vyhlásenie) zamestnanec podá do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa svojho bydliska.

Podrobnejší postup pre zamestnanca nájdete na stránke Finančnej Správy


Živnostníci, podnikatelia a zamestnanci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie (do 31. marca 2024), uvedú údaje nášho klubu vo svojom daňovom priznaní (alebo o to požiadajú svojho účtovníka) - naše údaje sú vyššie modrým písmom.

Viac informácii o poukazovaní časti dane nájdete na stránke Finančnej Správy


 Ď A K U J E M E !